Specialisme

Stem en stemcoaching
Een schorre, hese en/of wegvallende stem, zijn voorbeelden van veel voorkomende klachten.
Machteld is gespecialiseerd in het behandelen van deze stemklachten en stemstoornissen, zowel preventief als postoperatief.

Het geven van coaching, advies en behandeling aan mensen die klachten en/of vragen hebben met betrekking tot de zangstem en het zingen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de zangtechnieken Complete Vocal Technique (CVT) en Estill Voice Technique System (EVTS).

Het geven van coaching, advies en behandeling aan mensen die in hun werk afhankelijk zijn van hun stem, de zogenoemde beroepssprekers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan acteurs, musical/zangers, presentatoren, leraren, instructeurs en voice-overs.

Theaterlogopedie
Hierbij wordt de focus gelegd op de aspecten van de stem en het spreken die belangrijk zijn op het toneel. Er wordt gewerkt aan intonatie, prosodie, articulatie, emotie en mime. Daarnaast wordt er scholing gegeven op het gebied van presenteren en voorkomen van jezelf.

Articulatie en afwijkend mondgewoonte
Kinderen en volwassenen die problemen hebben met spraak, zoals onduidelijke articulatie, articulatiestoornissen (zoals slissen), te snel spreken, open mondgedrag en kwijlen.

Oncologische problemen
Het behandelen van mensen die problemen ondervinden door kanker in het hoofd-halsgebied, zoals slik- spraakproblemen en stemgeving na een totale laryngectomie (TLE). 

Neurologische problemen
Het behandelen van spraakproblemen (dysartrie), taalproblemen (afasie) en slikproblemen (dysfagie) bij mensen die bijvoorbeeld een CVA hebben doorgemaakt en bij mensen die bekend zijn met degeneratieve ziektes.