Soorten klachten

Het specialisme van de praktijk is het behandelen van stemklachten. Daarnaast worden klachten over het spreken, de articulatie en spreektempo, adem en houding, slikken en afwijkend mondgedrag behandeld.

De verschillende klachten die per gebied kunnen voorkomen zijn:

Op het gebied van stem en adem
Schorheid, heesheid, heesheid bij COPD, astma of allergie, krakerigheid, het wegvallen van de stem (dysfonie), een gespannen stem, keelpijn, moe worden van het spreken, buiten adem raken bij het spreken, problemen met het stemvolume, overslaande stem, krachtverlies of monotoon spreken, stemrevalidatie na TLE.

Op het gebied van de zangstem
Overbelasting, toonhoogteverlies, verminderde klankkwaliteit, onvoldoende ademsteun, intonatieproblemen, problemen met de stembreuk of registerbreuk

Op het gebied van spraak
Articulatieproblemen (zoals slissen of na oncologische behandeling), onduidelijk spreken, te snel spreektempo, uitspraak in het Nederlands, niet kunnen maken van een tongpunt-r, neurologische problemen (dysartrie)

Op het gebied van mond- en keelfuncties
Slikproblemen (dysfagie), problemen met eten en drinken, open mondgedrag, verkeerde tongligging, veelvuldig boeren of het inslikken van lucht.

De logopedische behandelingen richten zich op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten.