Registratie

Aanmelding

U kunt zich bij mij telefonisch of per mail aanmelden. 
Als u bent verwezen door een huisarts of medisch specialist, zal de arts u een schriftelijke verwijzing meegeven. Deze verwijzing moet u meenemen naar de eerste afspraak bij mij, samen met een geldig ID-bewijs.

Kosten

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt volledig vergoed. Zoals bijna alle zorg die in het basispakket zit, valt de logopedie onder het eigen risico. Het is raadzaam uw polisvoorwaarden na te lezen over de hoogte van het eigen risico, het aantal vergoedingen, vergoedingen van welke stoornissen, etc. Indien de kosten (nog) binnen uw verplicht eigen risico (voor volwassenen vanaf 18 jaar)* vallen, wordt u door uw zorgverzekeraar hiervan op de hoogte gesteld. Zij rekenen alleen het eigen risico met u af.

De tarieven voor 2020:

Logopedisch onderzoek

€ 84,00

Logopedische behandeling / consult

€ 45,00

Behandeling via skype / facetime

€ 45,00

Logopedisch onderzoek aan huis

€ 107,00

Logopedische behandeling aan huis

€ 67,00

Om te declareren bij uw zorgverzekeraar heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, tandarts, orthodontist of specialist. Na een korte screening/vragenlijst wordt duidelijk of er een herkenbaar logopedisch probleem is. Aan de hand daarvan zal er een behandelplan opgesteld worden.

*Verplicht eigen risico: Met ingang van 1 januari 2016 is, voor volwassenen vanaf 18 jaar, het verplicht eigen risico 385 euro. Dit betekent dat volwassenen vanaf 18 jaar elk jaar maximaal 385 euro zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. (Behalve de kosten van de huisarts, verloskundige en kraamzorg; deze kosten worden altijd vergoed)