Nieuws

Consult via FaceTime / Skype
Een behandeling via Skype of via FaceTime behoort tot de mogelijkheden.


Logopedie in het basispakket
Schmitz. Logopedie en Stemcoaching heeft voor 2020 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Naast het zorgcontract is het voor u goed om te weten dat logopedie in het basispakket zit.

Het is raadzaam uw polisvoorwaarden na te lezen over de hoogte van het eigen risico, het aantal vergoedingen, vergoedingen van welke stoornissen, etc. Klik hier

Na alle ophef in de media over de tarief wijzigingen en de wurgcontracten van de zorgverzekeraars met logopedisten, heeft Schmitz. toch besloten de zorgcontracten te tekenen. Hierdoor kan de praktijk zich volledig richten om het bieden van specifieke zorg en blijft de kwaliteit gewaarboogd. 


Nevelaar
Bij acute en chronische irritatie van de stembanden kan een elektrisch vernevelingapparaat gebruikt worden om het herstel te ondersteunen. Ook voor het behoud van gezonde slijmvliezen van de stembanden bij intensief stemgebruik door sprekers en zangers, en voor een gunstig effect op de bovenste en onderste luchtwegen, kan verneveling met zouten, mineralen, vitaminen en slijmoplossers worden toegepast. Oorspronkelijk ontwikkeld door KNO-arts Prof. Dr. Johannes Pahn wordt deze efficiënte verneveltherapie ingezet .

Een vernevelaar zet de vloeistof (zoutoplossing, mineralen, vitaminen of medicatie) om in 'nevel' of 'mist' waardoor de koude lucht via een mondstuk rustig wordt ingeademd. Afhankelijk van de indicatie kan het apparaat meerdere keren per dag worden gebruikt. Bij frequenter vernevelen kan de duur per vernevelingssessie afnemen. M.a.w. hoe vaker er verneveld wordt hoe korter de vernevelingsessie kan worden (variërend tussen de 6 en 12 minuten).


Manuele Facilitatie van de Larynx

Manuele facilitatie van de larynx (MFL) is een methode om hypertonie bij stempatiënten op een directe en snelle manier te verminderen. Het is geen nieuwe stemtherapie, maar een toegevoegd onderdeel binnen de stemtherapie. Door gebruik te maken van technieken uit de manuele therapie, worden spieren en structuren in en rond de larynx ontspannen en meer mobiel gemaakt. 

De onderdelen van de manuele facilitatie van de larynx zijn zowel diagnostisch als therapeutisch te gebruiken. Binnen het diagnostische gedeelte wordt er een gedetailleerd inzicht verkregen in de relatie tussen houding en spierspanning op (peri)laryngaal niveau. In de therapie ontstaat er door het oprekken (stretchen) van spieren een nieuwe propriocepsis bij de patiënt, waardoor bereikte ontspanning binnen de therapie, ook daarbuiten blijft bestaan. 

Naast de bereikte ontspanning blijft de noodzaak om ook nieuwe stemtechnieken aan te leren. Dit zal echter sneller gaan, omdat het steminstrument zelf meer ontspannen is.