Logopedie

Probleemloos zinnen kunnen formuleren en uitspreken is niet voor iedereen van zelfsprekend. Wanneer men gehinderd wordt in het uiten van zich zelf, kan de logopedist daarbij helpen. Logopedie richt zich op de zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal, articulatie, gehoor of slikken. Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor.
Ook geven zij scholing en preventie bij o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers.

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op.