Buis resonans methode

De Buisresonansmethode 

Dit is een methode waarbij gewerkt wordt aan een ontspannen manier van stemgeven, waardoor stemproblemen met succes behandeld kunnen worden. De methode is in september 2011 gepresenteerd op het stemcongres (PEVOC) in Marseille.

Door specifieke oefeningen te doen door een glazen buisje in een bak met water, wordt er gewerkt aan een goede, ontspannen stem en ademtechniek. Dit zorgt voor beter stemgebruik, waardoor stemproblemen verholpen kunnen worden of zelfs voorkomen.
Deze methode werkt ook preventief en wordt veel door beroepssprekers (zangers, acteurs, etc.) gebruikt als warming-up oefening of cooling-down. 

Het is een fijne en prettige methode, waarbij het effect meteen merkbaar is.

Buisjes met koker zijn voor €4,- te verkrijgen door een mailtje te sturen naar machteldschmitz@live.nl of info@all-voices.nl